Поверителност

С приемането на Общите условия потребителят изрично се съгласява, че spicentice.bg има право да събира и използва следната информация във връзка с регистрацията за ползване на услугите - име, фамилия, телефон, е-поща, както и всяка друга информация, която той предоставя доброволно при регистрацията на spicentice.bg. Тя ще бъде използвана единствено за вашето обслужване – приемане и изпълнение на поръчки, абонамент за бюлетин, връзка с вас потребителя случай на проблеми, свързани с поръчката или подобряване на обслужването на spicentice.bg. След първоначалната регистрация ще имате възможност да коригирате тези данни от вашия личен профил.

 

“Ловендър” ЕООД гарантира, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от описаните по-горе. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни, включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти, като изпрати писмено съобщение на e-mail адрес: shop@spicentice.bg.